LEIFHEIT Parketo ir laminato valymo skystis (1 l)

Kodas
400650141415
Yra sandelyje
Pristatysime per 2-4 darbo dienas
Ypatinga kaina €5,87 Įprasta kaina €9,79

Skystis skirtas ypač atsargiam ir švelniam parketo/laminato valymui. Rūgštinis valymo skystis minimaliai sumažina vandens likučius ant grindų nepalikdamas vandens ruoželių. Papildomi ingredientai - grindų tarpų apsaugai. Naudojimas: 40 ml skysčio su 5 l vandens. Talpa 1 litras.
Daugiau informacijos
Kodas400650141415
Pavojingumo frazėsH301 Toksiška prarijus., H302 Kenksminga prarijus., H312 Kenksminga susilietus su oda., H315 Dirgina odą., H319 Sukelia smarkų akių dirginimą., H335 Gali dirginti kvėpavimo takus., P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis., P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina - kreiptis į gydytoją.
Atsargumo frazė dėl prevencijosP101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę., P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje., P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio., P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti plaštakas, dilbius, plaštakas., P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką., P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Sudėties ženklinimas<5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų., <5% nejoninių aktyviųjų paviršiau medžiagų., Kvapniosios medžiagos: limonenas, citralas., Bronopolis., Metilizotiazolinonas., Metilchloroisotiazolinonas.
Prekės ženklasLeifheit
PC NØRDIKA, Vikingų 3, VilniusYra
PC MADA, Viršuliškių g. 42, VilniusYra
PC VCUP, Upės g. 9, VilniusNėra
PC ARENA, Taikos pr. 64, KlaipėdaYra
PC MOLAS, Taikos pr. 139, KlaipėdaYra
PC STUDLENDAS, H. Manto g. 90-1, KlaipėdaYra
GERDUVA, Liepų g. 81, KlaipėdaYra
PC BABILONAS, Klaipėdos g. 143A, PanevėžysYra
PC ARENA, Gegužių g. 30, ŠiauliaiNėra
GERDUVA, Naftininkų g. 40A, MažeikiaiNėra
GERDUVA, Vasario 16-osios g. 21A, GargždaiYra